Kommunikation och växelverkansfärdigheter

Terapi och handledning kan användas på många sätt som stöd för utvecklingen av kommunikations- och växelverkansfärdigheterna hos barn i alla åldrar, även unga barn och barn i ett mycket tidigt utvecklingsskede.

 
Lär känna terapeuterna

Marika

Forssell

talterapeut, FM NDT/Bobath

Mina språkkunskaper

finska, engelska

Språk