Fysioterapi för babyn

Våra terapeuter har specialkompetens och flera års erfarenhet av att stödja babyns holistiska utveckling. Redan nyfödda babyn kan behöva fysioterapi som stöd för sin holistiska utveckling. Detta kan ha att göra med prematuritet, komplikationer i samband med förlossningen, sen motorisk utveckling eller avvikande muskeltonus.

 

Babyns holistiska utveckling kan stödjas med fysioterapi. Det är viktigt att terapin inleds tidigt. I fysioterapin ges babyn möjlighet att uppleva olika positioner och rörelser på ett sätt där man lyssnar på babyn och reagerar på hans eller hennes initiativ. Med rörelseupplevelserna aktiveras babyns egen motivation till omgivningen och att röra på sig. Föräldrarna ges handledning i ställningar som stödjer babyns utveckling när de tar hand om eller bär babyn samt stöd för en god växelverkansrelation mellan babyn och föräldrarna. Fysioterapin kan genomföras flexibelt på mottagningen eller i babyns vardagsmiljö, exempelvis hemma.

Lär känna terapeuterna

Marina

Hasselblatt

fysioterapeut NDT/Bobath NDT/Bobath baby utbildad i SI-terapi

Mina språkkunskaper

svenska, finska, engelska

Stina

Henriksson

fysioterapeut (YH) NDT/Bobath NDT/Bobath baby

Mina språkkunskaper

svenska, finska, engelska

Outi

Kamula

fysioterapeut (YH) NDT/Bobath NDT/Bobath baby

Mina språkkunskaper

finska, engelska

Petra

Loivanne

verkställande direktör, fysioterapeut (högre YH), NDT/Bobath, NDT/Bobath baby, utbildad i SI-terapi

Mina språkkunskaper

finska, engelska

Marjo

Palojärvi

fysioterapeut NDT/Bobath NDT/Bobath baby

Mina språkkunskaper

finska, svenska, engelska

Helena

Pippingsköld-Ukkola

fysioterapeut (YH) NDT/Bobath

Mina språkkunskaper

finska, engelska

Kaisa

Saarinen

fysioterapeut (YH) NDT/Bobath NDT/Bobath baby

Mina språkkunskaper

finska

Kaisa

Viita

Tonus verksamhetsansvariga fysioterapeut (YH) ergoterapeut (YH) NDT/Bobath NDT/Bobath baby

Mina språkkunskaper

finska, engelska, svenska

Språk