Fysioterapi för unga

Tonus erbjuder fysioterapi för unga med olika slags idrottsskador, utvecklingsstörningar, tillstånd efter trauma, sensoriska skador och smärttillstånd. Målen för fysioterapin bestäms tillsammans med den unga utifrån hans eller hennes betydelsefulla intressen.  Fysioterapin underlättar deltagandet i studier, hobbyer och andra betydelsefulla aktiviteter. Fysioterapin kan genomföras på mottagningen eller i den ungas vardagsmiljö (skolan, läroanstalten, hemma eller i samband med hobbyer).

Lär känna terapeuterna

Marina

Hasselblatt

fysioterapeut NDT/Bobath NDT/Bobath baby utbildad i SI-terapi

Kielitaitoni

svenska, finska, engelska

Petri

Heinäheimo

fysioterapeut (YH)

Kielitaitoni

finska, svenska

Stina

Henriksson

fysioterapeut (YH) NDT/Bobath NDT/Bobath baby

Kielitaitoni

svenska, finska, engelska

Seppo

Huhtala

fysioterapeut NDT/Bobath

Kielitaitoni

finska, engelska

Outi

Kamula

fysioterapeut (YH) NDT/Bobath NDT/Bobath baby

Kielitaitoni

finska, engelska

Henna

Martikainen-Salonen

fysioterapeut (YH) NDT/Bobath

Kielitaitoni

finska, engelska

Helena

Pippingsköld-Ukkola

fysioterapeut (YH) NDT/Bobath

Kielitaitoni

finska, engelska

Jarmo

Ruskela

fysioterapeut NDT/Bobath

Kielitaitoni

finska, engelska

Jarmo

Ruskela

fysioterapeut NDT/Bobath

Kielitaitoni

finska, engelska

Kaisa

Saarinen

fysioterapeut (YH) NDT/Bobath NDT/Bobath baby

Jenna

Salenius

fysioterapeut (YH) NDT/Bobath

Kielitaitoni

finska, engelska

Kaisa

Viita

Tonus verksamhetsansvariga fysioterapeut (YH) ergoterapeut (YH) NDT/Bobath NDT/Bobath baby

Kielitaitoni

finska, engelska, svenska