Fysioterapi för äldre

Tonus erbjuder fysioterapi för äldre. Fysioterapin planeras tillsammans med rehabiliteringsklienten utifrån klientens betydelsefulla intressen och baserat på grundliga undersökningar. Fysioterapin stödjer den äldre personens funktionsförmåga och förutsättningar för ett självständigt liv i hemmet. Våra kompetensområden är neurologisk rehabilitering, minnesrehabilitering samt rehabilitering vid sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Fysioterapin kan genomföras på mottagningen eller i rehabiliteringsklientens vardagsmiljö. Våra lokaler är tillgängliga och anpassade för högklassig gymträning samt individuell terapi och gruppterapi.

Lär känna terapeuterna

Marina

Hasselblatt

fysioterapeut NDT/Bobath NDT/Bobath baby utbildad i SI-terapi

Kielitaitoni

svenska, finska, engelska

Petri

Heinäheimo

fysioterapeut (YH)

Kielitaitoni

finska, svenska

Seppo

Huhtala

fysioterapeut NDT/Bobath

Kielitaitoni

finska, engelska

Jenna

Salenius

fysioterapeut (YH) NDT/Bobath

Kielitaitoni

finska, engelska