Bedömning och handledning

Bedömningen är i regel avsedd för barn i åldern 2–12 år när det finns oro för till exempel barnets sensomotoriska utveckling (visualiseringsförmåga, rörelse eller sensoriska funktioner), växelverkan, lekförmåga eller förmåga att klara dagliga funktioner.

 

I den ergoterapeutiska bedömningen kartläggs barnets förmågor och färdigheter i förhållande till barnets ålder. Som metoder används observation, intervjuer med barnet och barnets närstående samt tester som väljs ut individuellt för barnet. I bedömningen ingår också ett skriftligt utlåtande om resultaten, ett återkopplingssamtal med föräldrarna samt handledning och rådgivning i hemmet och näromgivningen för att främja barnets utveckling. Baserat på bedömningens resultat ger vi vid behov en rekommendation om fortsatt ergoterapi, som kan inledas hos oss, i en miljö som barnet redan känner till.

 

Bedömningen genomförs i våra högklassiga och trivsamma lokaler i Olars i Esbo, nära Iso Omena och Västmetron. Våra terapeuter är erfarna och uppmuntrande, vi har mångprofessionellt kunnande och använder ett stort urval av tester. För en ergoterapeutisk bedömning krävs remiss från läkare. Utan remiss kan tjänsten bekostas privat.

Lär känna terapeuterna

Toini

Hyppänen

ergoterapeut (YH) NDT/Bobath Neuropsykiatrisk coach

Mina språkkunskaper

finska, engelska

Nora

Lackschewitz

ergoterapeut (YH) utbildad i SI-terapi

Mina språkkunskaper

finska, engelska

Maija

Luostarinen

Tonus verksamhetsansvariga ergoterapeut (YH) utbildad i SI/SIPT NDT/Bobath

Mina språkkunskaper

finska, engelska

Saija

Passi

ergoterapeut (YH) NDT/Bobath

Mina språkkunskaper

finska, engelska

Kati

Tammivuori

ergoterapeut (YH) MBA Sensory Integration level A and B

Mina språkkunskaper

finska, engelska, sveska

Språk