Arviointi ja ohjaus

Arviointi on tarkoitettu pääsääntöisesti 2-12-vuotiaille lapsille, joiden kohdalla on herännyt huoli esimerkiksi sensomotorisesta kehityksestä (hahmottamisen taidoista, liikkumisesta tai aistitoiminnoista), vuorovaikutuksesta, leikkitaidoista tai arjessa selviytymisestä.
Toimintaterapia-arvioinnissa kartoitetaan lapsen valmiuksia ja taitoja suhteessa hänen ikäänsä. Menetelminä käytetään havainnointia, lapsen ja lähihenkilöiden haastattelua sekä lapselle yksilöllisesti valittuja testejä. Arviointi sisältää myös kirjallisen palautteen tuloksista, palautekeskustelun vanhempien kanssa, lapsen kehitystä edistävän ohjauksen ja neuvonnan kotiin sekä lähiympäristöön. Arviointitulosten perusteella tehdään tarvittaessa jatkosuositus toimintaterapiaa varten, jonka voi halutessa aloittaa meillä lapselle tutussa ympäristössä.
Arviointi toteutetaan laadukkaissa ja viihtyisissä tiloissamme Espoon Olarissa Ison Omenan ja Länsimetron läheisyydessä. Terapeuttimme ovat kokeneita ja kannustavia, meillä on moniammatillista osaamista ja käytössämme on kattavat testistöt. Toimintaterapia-arviointiin voi tulla joko lääkärin lähetteellä tai itsemaksavana asiakkaana.

Tutustu terapeutteihin

Toini Hyppänen

toimintaterapeutti (AMK)
NDT/Bobath

Neuropsykiatrinen valmentaja
p. 040 824 2611
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

toimintaterapeutti (AMK)
työnohjaaja
Integratiivinen psykoterapeutti- koulutuksessa (valmistuu 2023)

p. 050 501 5555
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

toimintaterapeutti (AMK)
SI -koulutettu

p. 040 765 3714
kielet: suomi, englanti


Tutustu terapeuttiin

Tonuksen toiminnasta vastaava
toimintaterapeutti (AMK)
SI/SIPT-koulutettu
NDT/Bobath

p. 050 344 5344
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin
Saija Passi

toimintaterapeutti (AMK)
NDT/Bobath

p. 044 988 3442
kielet: suomi, englanti


Tutustu terapeuttiin

toimintaterapeutti (AMK)
SI A- ja B-osa, Voimauttava valokuva

p. 040 900 4334
kielet: suomi, ruotsi, englanti


Tutustu terapeuttiin