Arviointi ja ohjaus

Arviointi on tarkoitettu pääsääntöisesti 2-12-vuotiaille lapsille, joiden kohdalla on herännyt huoli esimerkiksi sensomotorisesta kehityksestä (hahmottamisen taidoista, liikkumisesta tai aistitoiminnoista), vuorovaikutuksesta, leikkitaidoista tai arjessa selviytymisestä.
Toimintaterapia-arvioinnissa kartoitetaan lapsen valmiuksia ja taitoja suhteessa hänen ikäänsä. Menetelminä käytetään havainnointia, lapsen ja lähihenkilöiden haastattelua sekä lapselle yksilöllisesti valittuja testejä. Arviointi sisältää myös kirjallisen palautteen tuloksista, palautekeskustelun vanhempien kanssa, lapsen kehitystä edistävän ohjauksen ja neuvonnan kotiin sekä lähiympäristöön. Arviointitulosten perusteella tehdään tarvittaessa jatkosuositus toimintaterapiaa varten, jonka voi halutessa aloittaa meillä lapselle tutussa ympäristössä.
Arviointi toteutetaan laadukkaissa ja viihtyisissä tiloissamme Espoon Olarissa Ison Omenan ja Länsimetron läheisyydessä. Terapeuttimme ovat kokeneita ja kannustavia, meillä on moniammatillista osaamista ja käytössämme on kattavat testistöt. Toimintaterapia-arviointiin voi tulla joko lääkärin lähetteellä tai itsemaksavana asiakkaana.

Tutustu terapeutteihin

toimintaterapeutti (AMK)
työnohjaaja
Integratiivinen psykoterapeutti- koulutuksessa (valmistuu 2024)
p. 050 5015555
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

toimintaterapeutti (AMK)
MBAp. 040 900 4334
kielet: suomi, ruotsi, englanti

Tutustu terapeuttiin

Tonuksen toiminnasta vastaava
toimintaterapeutti (AMK)
SI/SIPT-koulutettu
NDT/ Bobath -terapeutti

p. 050 3445344
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

toimintaterapeutti (AMK)
SI -koulutettup. 040 7653714
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin
Saija Passi

toimintaterapeutti (AMK)
NDT/ Bobath -terapeuttip. 044 9883442
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin
Toini Hyppänen

toimintaterapeutti (AMK)
NDT/ Bobath -terapeuttip. 040 8242611
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin