Arviointi ja ohjaus

Arviointi on tarkoitettu pääsääntöisesti 2-12-vuotiaille lapsille, joiden kohdalla on herännyt huoli esimerkiksi sensomotorisesta kehityksestä (hahmottamisen taidoista, liikkumisesta tai aistitoiminnoista), vuorovaikutuksesta, leikkitaidoista tai arjessa selviytymisestä.

Toimintaterapia-arvioinnissa kartoitetaan lapsen valmiuksia ja taitoja suhteessa hänen ikäänsä. Menetelminä käytetään havainnointia, lapsen ja lähihenkilöiden haastattelua sekä lapselle yksilöllisesti valittuja testejä. Arviointi sisältää myös kirjallisen palautteen tuloksista, palautekeskustelun vanhempien kanssa, lapsen kehitystä edistävän ohjauksen ja neuvonnan kotiin sekä lähiympäristöön. Arviointitulosten perusteella tehdään tarvittaessa jatkosuositus toimintaterapiaa varten, jonka voi halutessa aloittaa meillä lapselle tutussa ympäristössä.

Arviointi toteutetaan laadukkaissa ja viihtyisissä tiloissamme Espoon Olarissa Ison Omenan ja Länsimetron läheisyydessä. Terapeuttimme ovat kokeneita ja kannustavia, meillä on moniammatillista osaamista ja käytössämme on kattavat testistöt. Toimintaterapia-arviointiin voi tulla joko lääkärin lähetteellä tai itsemaksavana asiakkaana.

Tutustu terapeutteihin

Toini

Hyppänen

toimintaterapeutti (AMK) NDT/Bobath Neuropsykiatrinen valmentaja

Nora

Lackschewitz

toimintaterapeutti (AMK) SI -koulutettu

Maija

Luostarinen

Tonuksen toiminnasta vastaava toimintaterapeutti (AMK), SI/SIPT-koulutettu, NDT/Bobath

Saija

Passi

toimintaterapeutti (AMK) NDT/Bobath

Kati

Tammivuori

toimintaterapeutti (AMK) SI A- ja B-osa, Voimauttava valokuva -koulutus

Kielet