Nora Lackschewitz

Nora

Lackschewitz

Yhteystietoni

Minusta tuli isona

Toimintaterapeutti (AMK) vuonna 2008

Erityistaitoni

Olen lisäkouluttautunut sensorisen integraation terapiaan ja teoriaan, joka auttaa minua ymmärtämään paremmin aistitiedon käsittelyn tavan vaikutusta lapsen kehitykseen ja toimintaan. Minua kiinnostaa se, miten lasta voidaan tukea monipuolisesti osallistumaan itselleen merkityksellisiin toimiin entistä paremmin. Lapset tulevat minulle terapiaan sekä lastenneurologian että lastenpsykiatrian hoitotahojen kautta. Myös autisminkirjon lasten sekä kehitysvammaisten lasten terapia on minulle tuttua. Teen lisäksi toimintakyvyn arvioita ja ohjaan perheitä sekä muita ympäristöjä. Olen SI –koulutettu. Toimintakyvyn arvinointi: MFunPS, MAP, SPM, VMI, TVPRS

Kielitaitoni

Suomi ja englanti. Työssäni minulle on tullut tutuksi tukiviittomat, kuvakommunikaation käyttö ja tekniset kommunikoinnin apuvälineet.

Minulle on tärkeää se, että saan työssäni kohdata lapsia ja perheitä heille merkittävissä elämäntilanteissa. Kohtaaminen, luottamus ja avoimuus ovat minulle merkityksellisiä asioita. Haluaisin nähdä ja tulla nähdyksi kokonaisia ihmisiä ja inhimillistä elämää. Vapaa-ajallani nautin luonnosta, liikkumisesta ja erityisesti sileistä auringon lämmittämistä rantakallioista.

Parasta työssäni on on ne hetket, kun näemme yhdessä lapsen ja perheen kanssa onnistumisia ja edistymistä. Koen tärkeäksi ilon ja leikin riemun. Tämä työ vaatii hetkessä elämistä ja heittäytymistä, joka on suuri lahja myös itselle.

Vapaa-ajallani tykkään

Haluaisin oppia

Jos saisin yhden päivän olla mitä vaan, olisin

Kielet