Ergoterapi för unga

Utgångspunkten för ergoterapi för unga är terapeutiskt verksamhet som beaktar den ungas egna styrkor och intressen. Svårigheterna kartläggs tillsammans med den unga och för terapin bestäms konkreta mål. Ofta är målen förknippade med starten av ett självständigt liv och vardagskompetensen.

 

I ergoterapi fästs uppmärksamhet vid den ungas tidsanvändning och terapeuten hjälper den unga att hitta en balans i vardagsfärdigheterna – studier, arbete, fritid, daglig livsföring och vila. Terapiförhållandet är konfidentiellt och terapeuten stödjer den unga i utmaningar i samband med starten av det självständiga livet. Livskompetensen främjas genom upplevelser av att lyckas.

 

I terapin får den unga ta del av vardagliga aktiviteter, till exempel att baka eller handla. Man testar nya hobbyer, går igenom tidsanvändningen eller övar på att röra sig i omgivningen.

 

Ergoterapin för unga ges på mottagningen eller den ungas egna vardagsmiljöer, såsom hemmet, skolan eller näromgivningen. Samarbetet med den ungas närmaste krets och personer som deltar i den ungas utbildning är en väsentlig del av terapin.

Lär känna terapeuterna

Toini

Hyppänen

ergoterapeut (YH) NDT/Bobath Neuropsykiatrisk coach

Mina språkkunskaper

finska, engelska

Jenni

Kuukasjärvi

ergoterapeut(YH) NDT/Bobath

Mina språkkunskaper

finska, engelska

Nora

Lackschewitz

ergoterapeut (YH) utbildad i SI-terapi

Mina språkkunskaper

finska, engelska

Maija

Luostarinen

Tonus verksamhetsansvariga ergoterapeut (YH) utbildad i SI/SIPT NDT/Bobath

Mina språkkunskaper

finska, engelska

Saija

Passi

ergoterapeut (YH) NDT/Bobath

Mina språkkunskaper

finska, engelska

Antti

Pollari

ergoterapeut (YH) socionom (YH)

Mina språkkunskaper

finska, engelska

Kati

Tammivuori

ergoterapeut (YH) MBA Sensory Integration level A and B

Mina språkkunskaper

finska, engelska, sveska

Janette

Väisänen

ergoterapeut (YH)

Mina språkkunskaper

finska, engelska

Jenni

Varonen

ergoterapeut (YH)

Mina språkkunskaper

finska, engelska

Kaisa

Viita

Tonus verksamhetsansvariga fysioterapeut (YH) ergoterapeut (YH) NDT/Bobath NDT/Bobath baby

Mina språkkunskaper

finska, engelska, svenska

Språk