Nuorten toimintaterapia

Nuorten toimintaterapian lähtökohtana on nuoren omien vahvuuksien ja mielenkiinnon  mukainen terapeuttinen toiminta. Yhdessä nuoren kanssa kartoitetaan haasteet ja laaditaan konkreettiset tavoitteet. Terapian tavoitteet liittyvät usein nuoren itsenäistymiseen ja arjen hallintaan.

Toimintaterapiassa kiinnitetään huomio nuoren ajankäyttöön ja tuetaan nuorta löytämään tasapaino hänen arkielämän taidoissa, kuten opiskelun, työn, vapaa-ajan, päivittäisten toimintojen ja levon välillä. Luottamuksellisessa terapiasuhteessa tuetaan nuorta hänen itsenäistymisen haasteissa ja mahdollistetaan onnistumisen kokemusten kautta oman elämän hallinta.

Terapiassa nuorelle tarjotaan kokemuksellisia toimintoja, kuten harjoitellaan arjen toimintoja, esimerkiksi leivotaan tai käydään kaupassa. Kokeillaan uutta harrastusta, käydään läpi ajankäyttöä tai harjoitellaan ympäristössä liikkumista.

Nuorten toimintaterapia toteutetaan vastaanottotiloissa tai nuoren omassa arkiympäristössä kuten kotona, koulussa tai lähiympäristössä. Yhteistyö nuoren lähipiirin ja nuoren koulutukseen osallistuvien kanssa sisältyy oleellisena terapiaan.

Tutustu terapeutteihin

toimintaterapeutti (AMK)
sosionomi (AMK)


p. 040 413 9970
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

toimintaterapeutti (AMK)
työnohjaaja
Integratiivinen psykoterapeutti- koulutuksessa (valmistuu 2024)
p. 050 5015555
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

toimintaterapeutti (AMK)
NDT/Bobath -terapeutti


p. 041 5459210
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

toimintaterapeutti (AMK)
p. 045 1127978
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin
Kaisa Kolehmainen

Tonuksen toiminnasta vastaava
fysioterapeutti (AMK)
toimintaterapeutti (AMK)
NDT/Bobath -terapeutti

p. 050 338 8977
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

toimintaterapeutti (AMK)
MBAp. 040 900 4334
kielet: suomi, ruotsi, englanti

Tutustu terapeuttiin

Tonuksen toiminnasta vastaava
toimintaterapeutti (AMK)
SI/SIPT-koulutettu
NDT/ Bobath -terapeutti

p. 050 3445344
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

toimintaterapeutti (AMK)
SI -koulutettup. 040 7653714
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin
Saija Passi

toimintaterapeutti (AMK)
NDT/ Bobath -terapeuttip. 044 9883442
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin
Toini Hyppänen

toimintaterapeutti (AMK)
NDT/ Bobath -terapeuttip. 040 8242611
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin