Nuorten toimintaterapia

Nuorten toimintaterapian lähtökohtana on nuoren omien vahvuuksien ja mielenkiinnon  mukainen terapeuttinen toiminta. Yhdessä nuoren kanssa kartoitetaan haasteet ja laaditaan konkreettiset tavoitteet. Terapian tavoitteet liittyvät usein nuoren itsenäistymiseen ja arjen hallintaan.

Toimintaterapiassa kiinnitetään huomio nuoren ajankäyttöön ja tuetaan nuorta löytämään tasapaino hänen arkielämän taidoissa, kuten opiskelun, työn, vapaa-ajan, päivittäisten toimintojen ja levon välillä. Luottamuksellisessa terapiasuhteessa tuetaan nuorta hänen itsenäistymisen haasteissa ja mahdollistetaan onnistumisen kokemusten kautta oman elämän hallinta.

Terapiassa nuorelle tarjotaan kokemuksellisia toimintoja, kuten harjoitellaan arjen toimintoja, esimerkiksi leivotaan tai käydään kaupassa. Kokeillaan uutta harrastusta, käydään läpi ajankäyttöä tai harjoitellaan ympäristössä liikkumista.

Nuorten toimintaterapia toteutetaan vastaanottotiloissa tai nuoren omassa arkiympäristössä kuten kotona, koulussa tai lähiympäristössä. Yhteistyö nuoren lähipiirin ja nuoren koulutukseen osallistuvien kanssa sisältyy oleellisena terapiaan.

Tutustu terapeutteihin

Toini Hyppänen

toimintaterapeutti (AMK)
NDT/Bobath

Neuropsykiatrinen valmentaja
p. 040 824 2611
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

toimintaterapeutti (AMK)
työnohjaaja
Integratiivinen psykoterapeutti- koulutuksessa (valmistuu 2023)

p. 050 501 5555
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

toimintaterapeutti (AMK)
NDT/Bobath

p. 041 545 9210
kielet: suomi, englanti


Tutustu terapeuttiin

toimintaterapeutti (AMK)
SI -koulutettu

p. 040 765 3714
kielet: suomi, englanti


Tutustu terapeuttiin

Tonuksen toiminnasta vastaava
toimintaterapeutti (AMK)
SI/SIPT-koulutettu
NDT/Bobath

p. 050 344 5344
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin
Saija Passi

toimintaterapeutti (AMK)
NDT/Bobath

p. 044 988 3442
kielet: suomi, englanti


Tutustu terapeuttiin

toimintaterapeutti (AMK)
sosionomi (AMK)

p. 040 413 9970
kielet: suomi, englanti


Tutustu terapeuttiin

toimintaterapeutti (AMK)
SI A- ja B-osa, Voimauttava valokuva

p. 040 900 4334
kielet: suomi, ruotsi, englanti


Tutustu terapeuttiin

toimintaterapeutti (AMK)
p. 041 501 4893
kielet: suomi, englantiTutustu terapeuttiin

toimintaterapeutti (AMK)
p. 045 112 7978
kielet: suomi, englantiTutustu terapeuttiin
Kaisa Kolehmainen

Tonuksen toiminnasta vastaava
fysioterapeutti (AMK)
toimintaterapeutti (AMK)
NDT/Bobath
NDT/Bobath Vauvat

p. 050 338 8977
kielet: suomi, englanti, ruotsi

Tutustu terapeuttiin