Nuorten toimintaterapia

Nuorten toimintaterapian lähtökohtana on nuoren omien vahvuuksien ja mielenkiinnon mukainen terapeuttinen toiminta. Yhdessä nuoren kanssa kartoitetaan haasteet ja laaditaan konkreettiset tavoitteet. Terapian tavoitteet liittyvät usein nuoren itsenäistymiseen ja arjen hallintaan.

Toimintaterapiassa kiinnitetään huomio nuoren ajankäyttöön ja tuetaan nuorta löytämään tasapaino hänen arkielämän taidoissa, kuten opiskelun, työn, vapaa-ajan, päivittäisten toimintojen ja levon välillä. Luottamuksellisessa terapiasuhteessa tuetaan nuorta hänen itsenäistymisen haasteissa ja mahdollistetaan onnistumisen kokemusten kautta oman elämän hallinta.

Terapiassa nuorelle tarjotaan kokemuksellisia toimintoja, kuten harjoitellaan arjen toimintoja, esimerkiksi leivotaan tai käydään kaupassa. Kokeillaan uutta harrastusta, käydään läpi ajankäyttöä tai harjoitellaan ympäristössä liikkumista.

Nuorten toimintaterapia toteutetaan vastaanottotiloissa tai nuoren omassa arkiympäristössä kuten kotona, koulussa tai lähiympäristössä. Yhteistyö nuoren lähipiirin ja nuoren koulutukseen osallistuvien kanssa sisältyy oleellisena terapiaan.

Tutustu terapeutteihin

Toini

Hyppänen

toimintaterapeutti (AMK) NDT/Bobath Neuropsykiatrinen valmentaja

Hanna

Karanko

toimintaterapeutti (AMK) työnohjaaja Integratiivinen psykoterapeutti- koulutuksessa (valmistuu 2023)

Jenni

Kuukasjärvi

toimintaterapeutti (AMK) NDT/Bobath

Nora

Lackschewitz

toimintaterapeutti (AMK) SI -koulutettu

Maija

Luostarinen

Tonuksen toiminnasta vastaava toimintaterapeutti (AMK) SI/SIPT-koulutettu NDT/Bobath

Saija

Passi

toimintaterapeutti (AMK) NDT/Bobath

Antti

Pollari

toimintaterapeutti (AMK) sosionomi (AMK)

Kati

Tammivuori

toimintaterapeutti (AMK) SI A- ja B-osa, Voimauttava valokuva -koulutus

Janette

Väisänen

toimintaterapeutti (AMK)

Jenni

Varonen

toimintaterapeutti (AMK)

Kaisa

Viita

Tonuksen toiminnasta vastaava fysioterapeutti (AMK) toimintaterapeutti (AMK) NDT/Bobath NDT/Bobath Vauvat Psykofyysinen lähestymistapa