Janette Väisänen

Janette

Väisänen

Yhteystietoni

Minusta tuli isona

Toimintaterapeutti (AMK) vuonna 2013 ja Personal Trainer

Erityistaitoni

Työkokemusta minulla on kaikista ikäryhmistä. Erityisesti kokemusta on lasten ja nuorten parissa työskentelemisestä lastensuojelussa, erikoissairaanhoidossa ja kuntouttavana terapeuttina. Lähellä sydäntäni ovat aistisäätelyyn ja tunnesäätelyyn liittyvät asiat ja kehonkäyttöön ja kehonhallintaan liittyvät asiat ja näiden tukeminen. Erityistaitoni terapeuttina on lisäksi empaattisuus ja kyky kuunnella ja olla läsnä. Suurimpana koulutuskokonaisuutena tällä hetkellä minulla on käytynä sensorisen integraation koulutuskokonaisuudesta A- ja B-osat. Lisäksi olen käynyt pienempiä koulutuksia mm lapsen tunnesäätelyn tukemiseen liittyen (Zones of Regulation).

Kielitaitoni

Suomi ja englanti, sekä kommunikaatiota tukevat keinot, kuten tukiviittomat, kuvakommunikaatio.

Minulle on tärkeää, että ympärilläni olevilla ihmisillä on hyvä olla. Tämä pätee sekä työssä että vapaa-ajalla. Toimintaterapeutin työssäni koen tärkeäksi ilon ja hauskuuden säilyttämisen asiakaskohtaamisissa ja oman persoonani hyödyntämisen. Vapaa-ajalla minulle on tärkeää huolehtia omasta ja perheeni terveydestä ja hyvinvoinnista ja tehdä itselleni mielekkäitä asioita.

Parasta työssäni on monipuolisuus! Parasta on kohdata erilaisia ihmisiä, nähdä onnistumisen kokemuksia ja lasten vilpitöntä iloa ja tukea perheitä erilaisissa arjen asioissa. Parasta on olla mukana tukemassa ja näkemässä asiakkaiden taitojen kehittymistä ja uusien asioiden oppimista, mitkä peilautuvat arkeen ja siellä toimimiseen.

Vapaa-ajallani tykkään

Haluaisin oppia

Jos saisin yhden päivän olla mitä vaan, olisin

Kielet