Handledning och konsultation

Vid sidan av den individuella behandlingen är också handledning och konsultation av omgivningen och närstående centrala i alla terapiformer. Målet är att uppnå en rehabiliterande vardag.

Lär känna terapeuterna

Marika

Forssell

talterapeut, FM NDT/Bobath

Mina språkkunskaper

finska, engelska

Språk