Lapsiasiakkaiden kanssa hienosti toimiva terapiakeskus.