Speech Therapist, MA
from January 2023
languages: Finnish


Laura Passi Aloittaa työt tammikuussa Yhteystietoni Laura Passi laura.passi@tonus.fi Minusta tuli isona Puheterapeutti, FM vuonna 2019 Erityistaitoni Opintoihini kuuluvan loppuharjoittelun suoritin Seinäjoen keskussairaalan lastenneurologian yksikössä, jossa työnkuvaani kuului ensisijaisesti lasten puhe- ja kielellisten taitojen arviointi. Tämän jälkeen olen työskennellyt puheterapeuttina Helsingin kaupungilla kolmen vuoden ajan. Perusterveydenhuollossa työskennellessäni olen saanut monipuolisesti kokemusta lasten puheen ja kielen…

Speech Therapist, MA
NDT/Bobath

tel.040 563 4055
languages: Finnish, English

Marika Forssell Työurani aikana olen saanut eniten kokemusta kehitysvammaisten sekä liikunta- ja monivammaisten lasten ja nuorten terapiasta. Perheiden ja lähipiirien kanssa tehtävä yhteistyö on olennainen ja tärkeä osa työtäni. Työssäni tuen laaja-alaisesti puheen, kielen- ja kommunikaatiotaitojen kehittymistä. Työhöni sisältyy myös puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen kokeilu ja ohjaaminen. Syömisen häiriöt ja syömisen ohjaaminen kuuluvat myös…