Fysioterapi för äldre

Tonus erbjuder fysioterapi för äldre. Fysioterapin planeras tillsammans med rehabiliteringsklienten utifrån klientens betydelsefulla intressen och baserat på grundliga undersökningar. Fysioterapin stödjer den äldre personens funktionsförmåga och förutsättningar för ett självständigt liv i hemmet. Våra kompetensområden är neurologisk rehabilitering, minnesrehabilitering samt rehabilitering vid sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Fysioterapin kan genomföras på mottagningen eller i rehabiliteringsklientens vardagsmiljö. Våra lokaler är tillgängliga och anpassade för högklassig gymträning samt individuell terapi och gruppterapi.

Lär känna terapeuterna

fysioterapeut
NDT/Bobath
NDT/Bobath baby
utbildad i SI-terapi

tfn. 050 337 6316
språk: svenska, finska, engelska

fysioterapeut (YH)
tfn. 044 079 7958
språk: finska, engelskafysioterapeut
NDT/Bobath

tfn. 040 574 8323
språk: finska, engelska


fysioterapeut (YH)
NDT/Bobath (2023)

tfn. 040 149 4626
språk: finska, engelska

fysioterapeut (YH)
tfn. 050 308 0757
språk: finska, engelska