Fysioterapi för babyn

Våra terapeuter har specialkompetens och flera års erfarenhet av att stödja babyns holistiska utveckling. Redan nyfödda babyn kan behöva fysioterapi som stöd för sin holistiska utveckling. Detta kan ha att göra med prematuritet, komplikationer i samband med förlossningen, sen motorisk utveckling eller avvikande muskeltonus.

Babyns holistiska utveckling kan stödjas med fysioterapi. Det är viktigt att terapin inleds tidigt. I fysioterapin ges babyn möjlighet att uppleva olika positioner och rörelser på ett sätt där man lyssnar på babyn och reagerar på hans eller hennes initiativ. Med rörelseupplevelserna aktiveras babyns egen motivation till omgivningen och att röra på sig. Föräldrarna ges handledning i ställningar som stödjer babyns utveckling när de tar hand om eller bär babyn samt stöd för en god växelverkansrelation mellan babyn och föräldrarna. Fysioterapin kan genomföras flexibelt på mottagningen eller i babyns vardagsmiljö, exempelvis hemma.

Lär känna terapeuterna

fysioterapeut
NDT/ Bobath -terapeut
utbildad i SI-terapi

tfn. 050 337 6316
språk: svenska, finska, engelska

fysioterapeut (YH)
NDT/ Bobath -terapeut

tfn. 050 3259561
språk: svenska, finska, engelska


fysioterapeut (YH)
NDT/ Bobath -terapeut

tfn. 040 7084007
språk: finska, engelska


Verkställande direktör
fysioterapeut (högre YH)
NDT/ Bobath -terapeut
utbildad i SI-terapi

tfn. 050 3866852
språk: finska, engelska

fysioterapeut
NDT/ Bobath -terapeut

tfn. 0400 432105
språk: finska, svenska, engelska


fysioterapeut (YH)
NDT/ Bobath -terapeut

tfn.044 526 2741
språk: finska, engelska

fysioterapeut (YH)
NDT/Bobath -terapeut

tfn. 044 508 8605
språk: finska, engelska


Kaisa Kolehmainen

Tonus verksamhetsansvariga
fysioterapeut (YH)
ergoterapeut (YH)
NDT/Bobath -terapeut

tfn. 050 338 8977
språk: finska, engelska