Fysioterapi för unga

Tonus erbjuder fysioterapi för unga med olika slags idrottsskador, utvecklingsstörningar, tillstånd efter trauma, sensoriska skador och smärttillstånd. Målen för fysioterapin bestäms tillsammans med den unga utifrån hans eller hennes betydelsefulla intressen.  Fysioterapin underlättar deltagandet i studier, hobbyer och andra betydelsefulla aktiviteter. Fysioterapin kan genomföras på mottagningen eller i den ungas vardagsmiljö (skolan, läroanstalten, hemma eller i samband med hobbyer).

Lär känna terapeuterna

fysioterapeut
NDT/ Bobath -terapeut
utbildad i SI-terapi

tfn. 050 337 6316
språk: svenska, finska, engelska

fysioterapeut (YH)
tfn. 0440797958
språk: finska, engelskafysioterapeut (YH)
NDT/ Bobath -terapeut

tfn. 050 3259561
språk: svenska, finska, engelska


fysioterapeut
NDT/Bobath-terapeut

tfn. 040 5748323
språk: finska, engelska


fysioterapeut (YH)
NDT/ Bobath -terapeut

tfn. 040 7084007
språk: finska, engelska


fysioterapeut (YH)
NDT/ Bobath -terapeut

tfn. 041 504 1886
språk: finska, engelska

fysioterapeut (YH)
NDT/ Bobath -terapeut

tfn.044 526 2741
språk: finska, engelska

fysioterapeut (YH)
NDT/ Bobath -terapeut

tfn. 0400 854 830
språk: finska, engelska

fysioterapeut (YH)
NDT/Bobath -terapeut

tfn. 044 508 8605
språk: finska, engelska


fysioterapeut (YH)
tfn. 040 149 4626
språk: finska, engelska

fysioterapeut (YH)
tfn. 050 3080757
språk: finska, engelska


Kaisa Kolehmainen

Tonus verksamhetsansvariga
fysioterapeut (YH)
ergoterapeut (YH)
NDT/Bobath -terapeut

tfn. 050 338 8977
språk: finska, engelska