Fysioterapi för unga

Tonus erbjuder fysioterapi för unga med olika slags idrottsskador, utvecklingsstörningar, tillstånd efter trauma, sensoriska skador och smärttillstånd. Målen för fysioterapin bestäms tillsammans med den unga utifrån hans eller hennes betydelsefulla intressen.  Fysioterapin underlättar deltagandet i studier, hobbyer och andra betydelsefulla aktiviteter. Fysioterapin kan genomföras på mottagningen eller i den ungas vardagsmiljö (skolan, läroanstalten, hemma eller i samband med hobbyer).

Lär känna terapeuterna

fysioterapeut
NDT/Bobath
NDT/Bobath baby
utbildad i SI-terapi

tfn. 050 337 6316
språk: svenska, finska, engelska

fysioterapeut (YH)
tfn. 044 079 7958
språk: finska, engelskafysioterapeut (YH)
NDT/Bobath
NDT/Bobath baby

tfn. 050 325 9561
språk: svenska, finska, engelska


fysioterapeut
NDT/Bobath

tfn. 040 574 8323
språk: finska, engelska


fysioterapeut (YH)
NDT/Bobath
NDT/Bobath baby

tfn. 040 708 4007
språk: finska, engelska


fysioterapeut (YH)
NDT/Bobath

tfn. 041 504 1886
språk: finska, engelska

fysioterapeut (YH)
NDT/Bobath

tfn.044 526 2741
språk: finska, engelska

fysioterapeut
NDT/Bobath

tfn. 040 085 4830
språk: finska, engelska

fysioterapeut (YH)
NDT/Bobath
NDT/Bobath baby

tfn. 044 508 8605
språk: finska


fysioterapeut (YH)
NDT/Bobath (2023)

tfn. 040 149 4626
språk: finska, engelska

fysioterapeut (YH)
tfn. 050 308 0757
språk: finska, engelska


Kaisa Kolehmainen

Tonus verksamhetsansvariga
fysioterapeut (YH)
ergoterapeut (YH)
NDT/Bobath
NDT/Bobath baby

tfn. 050 338 8977
språk: finska, engelska, svenska