Laura Passi

Laura

Passi

Yhteystietoni

Minusta tuli isona

Puheterapeutti, FM vuonna 2019

Erityistaitoni

Opintoihini kuuluvan loppuharjoittelun suoritin Seinäjoen keskussairaalan lastenneurologian yksikössä, jossa työnkuvaani kuului ensisijaisesti lasten puhe- ja kielellisten taitojen arviointi. Tämän jälkeen olen työskennellyt puheterapeuttina Helsingin kaupungilla kolmen vuoden ajan. Perusterveydenhuollossa työskennellessäni olen saanut monipuolisesti kokemusta lasten puheen ja kielen kehityksen haasteiden arvioinnista sekä lyhyistä ohjaus- ja kuntoutusjaksoista näihin liittyen.

Kielitaitoni

Suomi, sekä perusteet tukiviittomien ja kuvien käytöstä.

Minulle on tärkeää olla läsnä. Puheterapeuttina olen lempeä, kuunteleva ja kärsivällinen. Pyrin toteuttamaan puheterapiaa ilon kautta ja ottamaan asiakkaan yksilölliset tarpeet sekä mielenkiinnon kohteet huomioon.

Parasta työssäni on on jaetut innostumisen ja onnistumisen kokemukset.

Vapaa-ajallani tykkään

Haluaisin oppia

Jos saisin yhden päivän olla mitä vaan, olisin

Kielet