Bachelor of Health Care, Occupational Therapy
Work counsellor
Integrative psychotherapist in training (set to graduate in 2023)

tel. 050 501 5555
languages: Finnish, English

Hanna Karanko Työskentelen eri ikäisten lasten kanssa, suurin osa asiakkaistani on 5-12 vuotiaita. Lapsen kehityksen tukeminen kokonaisvaltaisesti on minulle tärkeää. Yhteistyön tekeminen vanhempien ja muiden lasta hoitavien ihmisten kanssa mahdollistaa terapian, jolla on merkitystä. Onnistumisen kokemukset ovat lapselle pohja, jolta ponnistaa seuraavissa haasteissa. Muutos mahdollistuu toiminnan myötä kohtaamisessa toisen kanssa. Keskeisiä elementtejä työssäni ovat leikkisyys,…

Bachelor of Health Care, Occupational Therapy
MBA

tel. 040 900 4334
languages: Finnish, Swedish, English


Kati Tammivuori Toimintaterapeuttina minulle tärkeää on tukea jokaisen omaa toimintaa ja siitä kumpuavaa iloa. Uskon siihen, että jokainen omalla tavallaan osaa ja oppii, tämä on mielestäni tärkeää huomioida terapiassa. Toivon, että pystyn luomaan asiakkailleni terapiahetkiin inspiroivan, läsnäolevan ja motivoivan ympäristön, jossa on turvallista harjoitella vielä hankaliltakin tuntuvia asioita. Työskentelen laaja-alaisesti lasten ja nuorten kanssa, mutta…

Bachelor of Health Care, Occupational Therapy,
responsible for Tonus’ operations
with SI/SIPT training
NDT/Bobath

tel. 050 344 5344
languages: Finnish, English

Maija Luostarinen Perhelähtöinen työ on ohjannut työtäni alusta asti kun aloitin työni toimintaterapeuttina kehitysvammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa. Koen antoisaksi ja luontevaksi työskennellä yhteistyössä lapsen lähipiirin ja muiden lasta hoitavien ja kuntouttavien tahojen kanssa. Käytän työssäni sensorisen integraation teorian ja terapian lähestymistapaa, josta olen saanut paljon ymmärrystä koskien aistien monimuotoista toimintaa ja…

Saija Passi

Bachelor of Health Care, Occupational Therapy
NDT/Bobath

tel. 044 988 3442
languages: Finnish, English


Saija Passi Olen Oulusta Uudellemaalle kotiutunut toimintaterapeutti, jonka perheeseen kuuluu aviopuoliso ja kolme lasta. Lenkkeily, pyöräily ja luonnossa liikkuminen ovat lähellä sydäntäni. Olen valmistunut Oulusta keväällä 2008. Valmistumiseni jälkeen työskentelin lähes puolitoista vuotta Tervaväylän koululla, jossa tehtävänäni oli huolehtia koulun vakinaisten oppilaiden toimintaterapiasta ja tutkimuksista. Työnkuvaani kuului näiden ohella myös apuvälinearviointeja. Tervaväylän koululta siirryin yksityiseen toimintaterapiayritykseen, jossa…

Toini Hyppänen

Bachelor of Health Care, Occupational Therapy
NDT/Bobath

tel. 040 824 2611
languages: Finnish, English


Toini Hyppänen Minulla on ilo toimia lasten ja nuorten toimintaterapeuttina ja tehdä aitoa yhteistyötä erilaisten perheiden ja verkostojen kanssa. Asiakkaitani ovat lapset ja nuoret, joilla on liikuntavamma, kehitysvamma, jokin neurologinen kehityshäiriö tai muu kehitysviive. Onneni on ollut työskennellä lähes koko työurani ajan mielenkiintoni ja vahvuuteni parissa erityislasten toimintaterapeuttina. Tässä työssä lapsi saa loistaa ja vahvistua…