Bachelor of Health Care, Occupational Therapy
with SI training

tel. 040 765 3714
languages: Finnish, English


Nora Lackschewitz Olen lasten kanssa työskentelyyn keskittynyt toimintaterapeutti. Terapiatyön ohessa olen kiinnostunut myös lasten toimintaterapeuttisesta tutkimisesta, jota myös toteutan. Minua kiinnostaa erityisesti aistimusten käsittelyn erilaiset tavat, jotka vaikuttavat lapseen niin merkittävällä tavalla. Olen valmistunut SI-terapeutiksi vuonna 2019. Terapiatyössä pidän tärkeänä hyvän yhteistyön rakentumista perheen ja lapsen kanssa. Toimintaterapiassa koen keskeiseksi työskentelyn lapsen eri ympäristöissä, joka…