Ergoterapi för babyn

Babyn har nytta av ergoterapi när utvecklingen framskrider långsamt eller avvikande. Föräldrarna eller rådgivningsbyrån kan ha oro för babyns motoriska utveckling, tidiga lekutveckling eller växelverkan. För ergoterapi för baby krävs remiss från läkare. Utan remiss kan tjänsten bekostas privat.

Ergoterapin ger familjen medel med vilka de kan stödja babyn på ett heltäckande sätt. Familjen lär sig att använda vardagen som en miljö där babyn får möjligheter att utvecklas och må bra. I ergoterapi får babyn möjligheter att utveckla rörelse- och observationsförmågan, förmågan att använda händerna och uttrycka sin vilja och sina växelverkansfärdigheter. Ergoterapeuten hjälper familjen att förstå babyns sinnesförnimmelser och ger handledning i hur man sköter och tar hand om babyn och om babyns tidiga lek.

Lär känna terapeuterna

ergoterapeut (YH)
NDT/Bobath –terapeut

tfn. 050 5632954
språk: finska, engelska


Tonus verksamhetsansvariga
ergoterapeut (YH)
utbildad i SI/SIPT
NDT/ Bobath -terapeut

tfn. 050 3445344
språk: finska, engelska

Kaisa Kolehmainen

Tonus verksamhetsansvariga
fysioterapeut (YH)
ergoterapeut (YH)
NDT/Bobath -terapeut

tfn. 050 338 8977
språk: finska, engelska