Ergoterapi för babyn

Babyn har nytta av ergoterapi när utvecklingen framskrider långsamt eller avvikande. Föräldrarna eller rådgivningsbyrån kan ha oro för babyns motoriska utveckling, tidiga lekutveckling eller växelverkan. För ergoterapi för baby krävs remiss från läkare. Utan remiss kan tjänsten bekostas privat.

Ergoterapin ger familjen medel med vilka de kan stödja babyn på ett heltäckande sätt. Familjen lär sig att använda vardagen som en miljö där babyn får möjligheter att utvecklas och må bra. I ergoterapi får babyn möjligheter att utveckla rörelse- och observationsförmågan, förmågan att använda händerna och uttrycka sin vilja och sina växelverkansfärdigheter. Ergoterapeuten hjälper familjen att förstå babyns sinnesförnimmelser och ger handledning i hur man sköter och tar hand om babyn och om babyns tidiga lek.

Lär känna terapeuterna

Tonus verksamhetsansvariga
ergoterapeut (YH)
utbildad i SI/SIPT
NDT/Bobath

tfn. 050 344 5344
språk: finska, engelska

ergoterapeut (YH)
MBA

tfn. 040 900 4334
språk: finska, svenska, engelska


Kaisa Kolehmainen

Tonus verksamhetsansvariga
fysioterapeut (YH)
ergoterapeut (YH)
NDT/Bobath
NDT/Bobath baby

tfn. 050 338 8977
språk: finska, engelska, svenska