Vauvojen toimintaterapia

Vauva hyötyy toimintaterapiasta silloin kun kehitys etenee hitaasti tai poikkeavasti. Vanhemmilla tai neuvolassa voi herätä huoli liittyen vauvan motoriseen kehitykseen, varhaisen leikin kehitykseen tai vuorovaikutukseen. Vauvan toimintaterapiaan pääset lääkärin lähetteellä tai itsemaksavana asiakkaana.


Toimintaterapiassa perhe saa keinoja tukea vauvaa kokonaisvaltaisesti. Perhe oppii hyödyntämään omaa arkeaan paikkana, jossa vauva saa tilaisuuksia kehittyä ja kukoistaa. Toimintaterapiassa vauva pääsee kehittämään valmiuksiaan liikkumisessa, havaitsemisessa, käsien käyttämisessä, oman tahdon ilmaisemisessa ja vuorovaikutuksessa. Toimintaterapeutti auttaa perhettä ymmärtämään vauvan aistimuksia, ohjaa hoitamisessa ja käsittelyissä sekä varhaisessa leikissä.

Tutustu terapeutteihin

Kaisa Kolehmainen

Tonuksen toiminnasta vastaava
fysioterapeutti (AMK)
toimintaterapeutti (AMK)
NDT/Bobath -terapeutti

p. 050 338 8977
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

toimintaterapeutti (AMK)
NDT/Bobath –terapeutti

p. 050 5632954
kielet: suomi, englanti


Tutustu terapeuttiin

Tonuksen toiminnasta vastaava
toimintaterapeutti (AMK)
SI/SIPT-koulutettu
NDT/ Bobath -terapeutti

p. 050 3445344
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin