Vauvojen toimintaterapia

Vauva hyötyy toimintaterapiasta silloin kun kehitys etenee hitaasti tai poikkeavasti. Vanhemmilla tai neuvolassa voi herätä huoli liittyen vauvan motoriseen kehitykseen, varhaisen leikin kehitykseen tai vuorovaikutukseen. Vauvan toimintaterapiaan pääset lääkärin lähetteellä tai itsemaksavana asiakkaana.


Toimintaterapiassa perhe saa keinoja tukea vauvaa kokonaisvaltaisesti. Perhe oppii hyödyntämään omaa arkeaan paikkana, jossa vauva saa tilaisuuksia kehittyä ja kukoistaa. Toimintaterapiassa vauva pääsee kehittämään valmiuksiaan liikkumisessa, havaitsemisessa, käsien käyttämisessä, oman tahdon ilmaisemisessa ja vuorovaikutuksessa. Toimintaterapeutti auttaa perhettä ymmärtämään vauvan aistimuksia, ohjaa hoitamisessa ja käsittelyissä sekä varhaisessa leikissä.

Tutustu terapeutteihin

Maija

Luostarinen

Tonuksen toiminnasta vastaava toimintaterapeutti (AMK), SI/SIPT-koulutettu, NDT/Bobath

Kati

Tammivuori

toimintaterapeutti (AMK) SI A- ja B-osa, Voimauttava valokuva -koulutus

Kaisa

Viita

Tonuksen toiminnasta vastaava fysioterapeutti (AMK), toimintaterapeutti (AMK), NDT/Bobath, NDT/Bobath Vauvat, Psykofyysinen lähestymistapa

Kielet