Kommunikation och växelverkansfärdigheter

Terapi och handledning kan användas på många sätt som stöd för utvecklingen av kommunikations- och växelverkansfärdigheterna hos barn i alla åldrar, även unga barn och barn i ett mycket tidigt utvecklingsskede.

Lär känna terapeuterna

talterapeut, FM
NDT/Bobath

tfn.040 563 4055
språk: finska, engelska