Talterapi och språklig rehabilitering

Talterapi är träning av tal- och oralmotoriken för att främja den muntliga kommunikationsförmågan. Vid försenad eller avvikande talutveckling eller särskilda språksvårigheter behövs mer omfattande stöd och terapi.

Lär känna terapeuterna

talterapeut, FM
NDT/Bobath

tfn.040 563 4055
språk: finska, engelska