Laura Lievonen

Laura

Lievonen

Yhteystietoni

Minusta tuli isona

Toimintaterapeutti (AMK) vuonna 2005

Erityistaitoni

Olen saanut työskennellä laaja-alaisesti lasten ja heidän lähipiirinsä parissa niin terapiatyössä Tonuksessa, kuin arviointityössä Hus:n lastenneurologiassa. Olen perehtynyt toimintaterapian keinoihin auttaa asiakkaita, joilla on erilaisia neurologisia ja neuropsykiatrisia vaikeuksia hienomotoriikan kypsymättömyydestä kehitysvammaan. Asiakkainani on lapsia joilla on liikuntavamma, autisminkirjon häiriö, tai haasteita esimerkiksi tarkkaavuudessa ja oman toiminnan säätelyssä tai ohjauksessa. Olen kouluttautunut NDT/Bobath ja käynyt useita terapia- ja arviointityöhön liittyviä lisäkoulutuksia, kuten Alle kouluikäisen lapsen toiminnallisen näön arviointi ja harjaannuttaminen, MAP, AHA- ja Mini-AHA -testikoulutukset sekä Käden kuntoutuksen syventävät opinnot. Tuoreimpia inspiraationlähteitäni ovat koulutukset: Neuropsykiatriset häiriöt kuntoutuksen kohteena ja haasteena, sekä Zones of Regulation. Työskentelen Helsingissä ja Länsi-Vantaalla.

Kielitaitoni

Suomi ja englanti. Työssäni minulle on tullut tutuksi tukiviittomat, kuvakommunikaation käyttö ja tekniset kommunikoinnin apuvälineet

Minulle on tärkeää vahvistaa lapsen itseluottamusta ja omaa motivaatiota harjoitteluun. Luottamus omiin kykyihin oppia uutta ja onnistumisen ilo on meille kaikille tärkeää – iästä ja toimintarajoitteesta riippumatta.

Parasta työssäni on on tukea asiakasta onnistumaan hänelle haastavassa toiminnossa. On juhlan paikka kun asiakas oppii uuden taidon, mutta yhtä tärkeää on nähdä harjoittelijan pienet edistysaskeleet.

Vapaa-ajallani tykkään

Haluaisin oppia

Jos saisin yhden päivän olla mitä vaan, olisin

Kielet