Vauvojen fysioterapia

Terapeuteillamme on erityisosaamista ja monien vuosien kokemus vauvojen kokonaiskehityksen tukemisesta. Jo vastasyntynyt voi tarvita fysioterapiaa kokonaiskehityksen tueksi. Taustalla voi olla keskosuus, synnytyksen komplikaatiot, rakenteelliset poikkeavuudet, viiveinen motoriikka tai poikkeava lihasjänteys.

Vauvan kokonaiskehitystä voidaan tukea fysioterapiassa. Varhainen terapian aloittaminen on tärkeää. Fysioterapiassa mahdollistetaan vauvalle erilaisia asento- ja liikekokemuksia vauvaa kuunnellen ja hänen aloitteisiin reagoiden. Liikekokemuksilla aktivoidaan vauvan omaa motivaatiota ympäristöön ja liikkumiseen. Vanhemmille ohjataan vauvan kehitystä tukevia hoito- ja kantoasentoja sekä tuetaan vauvan ja vanhemman hyvää vuorovaikutussuhdetta. Fysioterapia voidaan toteuttaa joustavasti vastaanotolla tai vauvan omassa arkiympäristössä esimerkiksi kotona.

Tutustu terapeutteihin

fysioterapeutti (AMK)
NDT/ Bobath -terapeuttip. 044 5262741
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

fysioterapeutti (AMK)
NDT/Bobath -terapeuttip. 044 5088605
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin
Kaisa Kolehmainen

Tonuksen toiminnasta vastaava
fysioterapeutti (AMK)
toimintaterapeutti (AMK)
NDT/Bobath -terapeutti

p. 050 3388977
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

fysioterapeutti
NDT/ Bobath -terapeutti
SI-koulutettu


p. 050 3376316
kielet: ruotsi, suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

fysioterapeutti
NDT/ Bobath -terapeuttip. 0400 432105
kielet: suomi, ruotsi, englanti

Tutustu terapeuttiin

fysioterapeutti (AMK)
NDT/ Bobath -terapeuttip. 040 7084007
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

Toimitusjohtaja
fysioterapeutti (YAMK)
NDT/ Bobath -terapeutti
SI -koulutettu

p. 050 3866852
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

fysioterapeutti (AMK)
NDT/ Bobath -terapeuttip. 050 3259561
kielet: ruotsi, suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin