Vauvojen fysioterapia

Terapeuteillamme on erityisosaamista ja monien vuosien kokemus vauvojen kokonaiskehityksen tukemisesta. Jo vastasyntynyt voi tarvita fysioterapiaa kokonaiskehityksen tueksi. Taustalla voi olla keskosuus, synnytyksen komplikaatiot, rakenteelliset poikkeavuudet, viiveinen motoriikka tai poikkeava lihasjänteys.

Vauvan kokonaiskehitystä voidaan tukea fysioterapiassa. Varhainen terapian aloittaminen on tärkeää. Fysioterapiassa mahdollistetaan vauvalle erilaisia asento- ja liikekokemuksia vauvaa kuunnellen ja hänen aloitteisiin reagoiden. Liikekokemuksilla aktivoidaan vauvan omaa motivaatiota ympäristöön ja liikkumiseen. Vanhemmille ohjataan vauvan kehitystä tukevia hoito- ja kantoasentoja sekä tuetaan vauvan ja vanhemman hyvää vuorovaikutussuhdetta. Fysioterapia voidaan toteuttaa joustavasti vastaanotolla tai vauvan omassa arkiympäristössä esimerkiksi kotona.

Tutustu terapeutteihin

fysioterapeutti
NDT/Bobath
SI-koulutettu

p. 050 337 6316
kielet: ruotsi, suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

fysioterapeutti (AMK)
NDT/Bobath

p. 050 325 9561
kielet: ruotsi, suomi, englanti


Tutustu terapeuttiin

fysioterapeutti (AMK)
NDT/Bobath
NDT/Bobath Vauvat

p. 040 708 4007
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

toimitusjohtaja
fysioterapeutti (YAMK)
NDT/Bobath
SI -koulutettu

p. 050 386 6852
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

fysioterapeutti
NDT/Bobath

p. 040 043 2105
kielet: suomi, ruotsi, englanti


Tutustu terapeuttiin

fysioterapeutti (YAMK)
NDT/Bobath

p. 044 526 2741
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

fysioterapeutti (AMK)
NDT/Bobath

p. 044 508 8605
kielet: suomi

Tutustu terapeuttiin
Kaisa Kolehmainen

Tonuksen toiminnasta vastaava
fysioterapeutti (AMK)
toimintaterapeutti (AMK)
NDT/Bobath
NDT/Bobath Vauvat

p. 050 338 8977
kielet: suomi, englanti, ruotsi

Tutustu terapeuttiin