Vauvojen fysioterapia

Terapeuteillamme on erityisosaamista ja monien vuosien kokemus vauvojen kokonaiskehityksen tukemisesta. Jo vastasyntynyt voi tarvita fysioterapiaa kokonaiskehityksen tueksi. Taustalla voi olla keskosuus, synnytyksen komplikaatiot, rakenteelliset poikkeavuudet, viiveinen motoriikka tai poikkeava lihasjänteys.

Vauvan kokonaiskehitystä voidaan tukea fysioterapiassa. Varhainen terapian aloittaminen on tärkeää. Fysioterapiassa mahdollistetaan vauvalle erilaisia asento- ja liikekokemuksia vauvaa kuunnellen ja hänen aloitteisiin reagoiden. Liikekokemuksilla aktivoidaan vauvan omaa motivaatiota ympäristöön ja liikkumiseen. Vanhemmille ohjataan vauvan kehitystä tukevia hoito- ja kantoasentoja sekä tuetaan vauvan ja vanhemman hyvää vuorovaikutussuhdetta. Fysioterapia voidaan toteuttaa joustavasti vastaanotolla tai vauvan omassa arkiympäristössä esimerkiksi kotona.

Tutustu terapeutteihin

Marina

Hasselblatt

fysioterapeutti NDT/Bobath NDT/Bobath Vauvat SI-koulutettu

Stina

Henriksson

fysioterapeutti (AMK) NDT/Bobath NDT/Bobath Vauvat

Outi

Kamula

fysioterapeutti (AMK) NDT/Bobath NDT/Bobath Vauvat

Petra

Loivanne

toimitusjohtaja, fysioterapeutti (YAMK), NDT/Bobath, NDT/Bobath Vauvat, SI -koulutettu

Marjo

Palojärvi

fysioterapeutti NDT/Bobath NDT/Bobath Vauvat

Helena

Pippingsköld-Ukkola

fysioterapeutti (YAMK) NDT/Bobath

Kaisa

Saarinen

fysioterapeutti (AMK) NDT/Bobath NDT/Bobath Vauvat

Kaisa

Viita

Tonuksen toiminnasta vastaava fysioterapeutti (AMK), toimintaterapeutti (AMK), NDT/Bobath, NDT/Bobath Vauvat, Psykofyysinen lähestymistapa

Kielet