talterapeut, FM
från januari 2023
språk: finska


Laura Passi Aloittaa työt tammikuussa Yhteystietoni Laura Passi Minusta tuli isona Puheterapeutti, FM vuonna 2019 Erityistaitoni Opintoihini kuuluvan loppuharjoittelun suoritin Seinäjoen keskussairaalan lastenneurologian yksikössä, jossa työnkuvaani kuului ensisijaisesti lasten puhe- ja kielellisten taitojen arviointi. Tämän jälkeen olen työskennellyt puheterapeuttina Helsingin kaupungilla kolmen vuoden ajan. Perusterveydenhuollossa työskennellessäni olen saanut monipuolisesti kokemusta lasten puheen ja kielen kehityksen…

talterapeut, FM
NDT/Bobath

tfn.040 563 4055
språk: finska, engelska

Marika Forssell Työurani aikana olen saanut eniten kokemusta kehitysvammaisten sekä liikunta- ja monivammaisten lasten ja nuorten terapiasta. Perheiden ja lähipiirien kanssa tehtävä yhteistyö on olennainen ja tärkeä osa työtäni. Työssäni tuen laaja-alaisesti puheen, kielen- ja kommunikaatiotaitojen kehittymistä. Työhöni sisältyy myös puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen kokeilu ja ohjaaminen. Syömisen häiriöt ja syömisen ohjaaminen kuuluvat myös…