Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapia on suunnattu 2-12 –vuotiaille lapsille, joilla on haasteita leikin, itsestä huolehtimisen, liikkumisen, sosiaalisen osallistumisen, oppimisen ja koulunkäynnin, levon tai vapaa-ajan osa-alueilla. Arjessa haasteet voivat näkyä valikoivuutena ruokien suhteen, kiukkuna lähtötilanteissa, yksinäisyytenä, tunteiden tunnistamisen ja ilmaisun vaikeutena, pukeutumisen hankaluutena, arkuutena liikunnallisissa leikeissä tai haluttomuutena askartelemista tai palapelien tekemistä kohtaan.

Lapsen haasteista ja kehitystasosta riippuen toimintaterapian menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi mielikuvitusleikkejä, liikunnallisia leikkejä, pelaamista, rakentamista tai luovia toimintoja. Terapia voi toteutua yksilö-, pari- tai ryhmäterapiana.

Terapiatalo Tonus tarjoaa viihtyisän ympäristön terapialle ja monipuoliset puitteet mahdollistavat monenlaisten toimintojen käytön terapiassa. Terapia voidaan toteuttaa joustavasti myös lapsen arjen ympäristöissä kuten kotona, päiväkodissa tai koulussa.

Terapeuteillamme on vankka työkokemus lasten kanssa työskentelystä. He ovat erikoistuneet terapian toteuttamiseen SI, NDT/Bobath, neuropsykiatrian ja/tai psykiatrian viitekehyksen näkökulmasta.

Tutustu terapeutteihin

toimintaterapeutti (AMK)
sosionomi (AMK)


p. 040 413 9970
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

toimintaterapeutti (AMK)
työnohjaaja
Integratiivinen psykoterapeutti- koulutuksessa (valmistuu 2024)
p. 050 5015555
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

toimintaterapeutti (AMK)
NDT/Bobath -terapeutti


p. 041 5459210
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

toimintaterapeutti (AMK)
p. 045 1127978
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin
Kaisa Kolehmainen

Tonuksen toiminnasta vastaava
fysioterapeutti (AMK)
toimintaterapeutti (AMK)
NDT/Bobath -terapeutti

p. 050 338 8977
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

toimintaterapeutti (AMK)
MBAp. 040 900 4334
kielet: suomi, ruotsi, englanti

Tutustu terapeuttiin

toimintaterapeutti (AMK)
NDT/Bobath –terapeuttip. 050 5632954
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

Tonuksen toiminnasta vastaava
toimintaterapeutti (AMK)
SI/SIPT-koulutettu
NDT/ Bobath -terapeutti

p. 050 3445344
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

toimintaterapeutti (AMK)
SI -koulutettup. 040 7653714
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin
Saija Passi

toimintaterapeutti (AMK)
NDT/ Bobath -terapeuttip. 044 9883442
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin
Toini Hyppänen

toimintaterapeutti (AMK)
NDT/ Bobath -terapeuttip. 040 8242611
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin