Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapia on suunnattu 2-12 –vuotiaille lapsille, joilla on haasteita leikin, itsestä huolehtimisen, liikkumisen, sosiaalisen osallistumisen, oppimisen ja koulunkäynnin, levon tai vapaa-ajan osa-alueilla. Arjessa haasteet voivat näkyä valikoivuutena ruokien suhteen, kiukkuna lähtötilanteissa, yksinäisyytenä, tunteiden tunnistamisen ja ilmaisun vaikeutena, pukeutumisen hankaluutena, arkuutena liikunnallisissa leikeissä tai haluttomuutena askartelemista tai palapelien tekemistä kohtaan.

Lapsen haasteista ja kehitystasosta riippuen toimintaterapian menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi mielikuvitusleikkejä, liikunnallisia leikkejä, pelaamista, rakentamista tai luovia toimintoja. Terapia voi toteutua yksilö-, pari- tai ryhmäterapiana.

Terapiatalo Tonus tarjoaa viihtyisän ympäristön terapialle ja monipuoliset puitteet mahdollistavat monenlaisten toimintojen käytön terapiassa. Terapia voidaan toteuttaa joustavasti myös lapsen arjen ympäristöissä kuten kotona, päiväkodissa tai koulussa.

Terapeuteillamme on vankka työkokemus lasten kanssa työskentelystä. He ovat erikoistuneet terapian toteuttamiseen SI, NDT/Bobath, neuropsykiatrian ja/tai psykiatrian viitekehyksen näkökulmasta.

Tutustu terapeutteihin

Toini

Hyppänen

toimintaterapeutti (AMK) NDT/Bobath Neuropsykiatrinen valmentaja

Jenni

Kuukasjärvi

toimintaterapeutti (AMK) NDT/Bobath

Nora

Lackschewitz

toimintaterapeutti (AMK) SI -koulutettu

Laura

Lievonen

toimintaterapeutti (AMK) NDT/Bobath

Maija

Luostarinen

Tonuksen toiminnasta vastaava toimintaterapeutti (AMK), SI/SIPT-koulutettu, NDT/Bobath

Saija

Passi

toimintaterapeutti (AMK) NDT/Bobath

Antti

Pollari

toimintaterapeutti (AMK) sosionomi (AMK)

Kati

Tammivuori

toimintaterapeutti (AMK) SI A- ja B-osa, Voimauttava valokuva -koulutus

Janette

Väisänen

toimintaterapeutti (AMK)

Jenni

Varonen

toimintaterapeutti (AMK)

Kaisa

Viita

Tonuksen toiminnasta vastaava fysioterapeutti (AMK), toimintaterapeutti (AMK), NDT/Bobath, NDT/Bobath Vauvat, Psykofyysinen lähestymistapa

Kielet