Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapia on suunnattu 2-12 –vuotiaille lapsille, joilla on haasteita leikin, itsestä huolehtimisen, liikkumisen, sosiaalisen osallistumisen, oppimisen ja koulunkäynnin, levon tai vapaa-ajan osa-alueilla. Arjessa haasteet voivat näkyä valikoivuutena ruokien suhteen, kiukkuna lähtötilanteissa, yksinäisyytenä, tunteiden tunnistamisen ja ilmaisun vaikeutena, pukeutumisen hankaluutena, arkuutena liikunnallisissa leikeissä tai haluttomuutena askartelemista tai palapelien tekemistä kohtaan.

Lapsen haasteista ja kehitystasosta riippuen toimintaterapian menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi mielikuvitusleikkejä, liikunnallisia leikkejä, pelaamista, rakentamista tai luovia toimintoja. Terapia voi toteutua yksilö-, pari- tai ryhmäterapiana.

Terapiatalo Tonus tarjoaa viihtyisän ympäristön terapialle ja monipuoliset puitteet mahdollistavat monenlaisten toimintojen käytön terapiassa. Terapia voidaan toteuttaa joustavasti myös lapsen arjen ympäristöissä kuten kotona, päiväkodissa tai koulussa.

Terapeuteillamme on vankka työkokemus lasten kanssa työskentelystä. He ovat erikoistuneet terapian toteuttamiseen SI, NDT/Bobath, neuropsykiatrian ja/tai psykiatrian viitekehyksen näkökulmasta.

Tutustu terapeutteihin

Toini Hyppänen

toimintaterapeutti (AMK)
NDT/Bobath

Neuropsykiatrinen valmentaja
p. 040 824 2611
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

toimintaterapeutti (AMK)
työnohjaaja
Integratiivinen psykoterapeutti- koulutuksessa (valmistuu 2023)

p. 050 501 5555
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin

toimintaterapeutti (AMK)
NDT/Bobath

p. 041 545 9210
kielet: suomi, englanti


Tutustu terapeuttiin

toimintaterapeutti (AMK)
SI -koulutettu

p. 040 765 3714
kielet: suomi, englanti


Tutustu terapeuttiin

toimintaterapeutti (AMK)
NDT/Bobath

p. 050 563 2954
kielet: suomi, englanti


Tutustu terapeuttiin

Tonuksen toiminnasta vastaava
toimintaterapeutti (AMK)
SI/SIPT-koulutettu
NDT/Bobath

p. 050 344 5344
kielet: suomi, englanti

Tutustu terapeuttiin
Saija Passi

toimintaterapeutti (AMK)
NDT/Bobath

p. 044 988 3442
kielet: suomi, englanti


Tutustu terapeuttiin

toimintaterapeutti (AMK)
sosionomi (AMK)

p. 040 413 9970
kielet: suomi, englanti


Tutustu terapeuttiin

toimintaterapeutti (AMK)
SI A- ja B-osa, Voimauttava valokuva

p. 040 900 4334
kielet: suomi, ruotsi, englanti


Tutustu terapeuttiin

toimintaterapeutti (AMK)
p. 041 501 4893
kielet: suomi, englantiTutustu terapeuttiin

toimintaterapeutti (AMK)
p. 045 112 7978
kielet: suomi, englantiTutustu terapeuttiin
Kaisa Kolehmainen

Tonuksen toiminnasta vastaava
fysioterapeutti (AMK)
toimintaterapeutti (AMK)
NDT/Bobath
NDT/Bobath Vauvat

p. 050 338 8977
kielet: suomi, englanti, ruotsi

Tutustu terapeuttiin